با توجه به شیوع بیماری کرونا و توسعه ی اینترنت روش های خرید به طور کلی دگرگون شده است. مزایای خرید به صورت اینترنتی هرروزه شمار زیادی از مردم را به تجربه ی این نوع خرید و ایجاد تغییر در الگوی زندگی ترغیب می کند. در حالی که مشغله های روزانه فرصت لذت بردن از اوغات فراقت را کاهش داده است صرف زمان های طولانی برای بیرون رفتن و یا سفر و خرید مایحتاج معنای خود را از دست داده است. سلامت محوری و صرفه جویی در زمان ما را برآن داشت با استایلو در پی بازگردانی لذت استفاده از اوغات فراقت شما و باشیم.